Informacja

Informujemy, że 25.05.2018 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04) (zwane dalej Rozporządzeniem).
Rozporządzenie wprowadza szereg zmian w zakresie przetwarzania danych osobowych, a przede wszystkim modyfikuje reguły i sposób, w jaki mogą być one zbierane, przetwarzane i przechowywane.
Zgodnie z art. 13 ust. 1–2 (dane zbierane bezpośrednio) i art. 14 ust. 1–2 (dane zbierane z innych źródeł) Rozporządzenia, informujemy, że:
I. Administratorem Państwa danych osobowych jest Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna SA (zwana dalej Spółką) z siedzibą w Olsztynie, ul. Barczewskiego 1, dane kontaktowe: (89) 535 02 41, adres e-mail: sekretariat@wmsse.eu.
II. Spółka przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach:
a. realizacji zawartej ze Spółką umowy – art. 6 ust.1 lit. b) Rozporządzenia,
b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce – art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia,
c. realizacji wewnętrznych celów administracyjnych Spółki, tj. prowadzenia statystyk i raportów wewnętrznych – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,
d. dochodzenia należności – art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia,
e. świadczenia usług dodatkowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.
III. Z uwagi na przetwarzanie danych przez Spółkę w celach określonych w pkt II, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Państwa danych mogą być:
a. Bank w zakresie przelewów,
b. Minister właściwy do spraw gospodarki,
c. inne podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
IV. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Spółkę przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt II celów przetwarzania, czyli przez okres łączącej nas współpracy oraz po tym okresie jeśli wynika to z przepisów prawa.
V. W związku z przetwarzaniem przez Spółkę Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu, w prawnie uzasadnionych sytuacjach:
a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, zgodnie z art. 15 RODO,
b. prawo do sprostowania i uzupełnienia danych, zgodnie z art. 16 RODO,
c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 17 RODO,
d. prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 20 RODO,
e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zgodnie z art. 21 RODO.
VI. Przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust 1 lit. b).
VII. W przypadkach, kiedy przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
VIII. W zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych dokonywane jest w celu zawarcia i realizacji umowy ze Spółką, podanie przez Państwa prawidłowych i aktualnych danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy ze Spółką.
IX. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez Spółkę Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2018.05.25 3:12)
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2018.05.25 3:18)< powrót

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.