Akty prawne

Akty prawne odnoszące się do W-M SSE S.A. jako zarządzającego obszarem wspierania nowych inwestycji.


Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji ( Dz.U. z 2018 r. poz 1162).

pdefek Pobierz plik


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji ( Dz.U. z 2018 r. poz 1731).

pdefek Pobierz plik


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia obszarów i przypisania ich zarządzającym ( Dz.U. z 2018 r. poz 1698).

pdefek Pobierz plik


Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia zarządzającemu Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną wydawania decyzji o wsparciu oraz wykonywania kontroli realizacji decyzji o wsparciu ( Dz.U. z 2018 r. poz 1705).

pdefek Pobierz plik


Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz 362).

pdefek Pobierz plik


Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji składanych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc deminimis lub pomoc deminimis w rolnictwie lub rybołówstwie ( Dz.U. z 2010 r. Nr 53 poz 312).

pdefek Pobierz plik


Wytyczne w sprawie pomocy regionalnej na lata 2014 – 2020.

pdefek Pobierz plik


Plan Rozwoju Inwestycji

pdefek Pobierz plik


Interpretacja Ogólna Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie sposobu ustalania dochodu zwolnionego z opodatkowania podatkiem dochodowym

pdefek Pobierz plik 

 

Akty prawne odnoszące się do W-M SSE S.A. jako zarządzającego Warmińsko-Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną.


Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz 1010).

pdefek Pobierz plik


 

USTAWA z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw (Dz.U. Nr 188, poz. 1840 ze zm.)

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie udzielania wsparcia nowej inwestycji z Funduszu Strefowego (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 734 ze zm.)

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie warmińsko-mazurskiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 676 ze zm.).

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie kryteriów, których spełnienie umożliwia objęcie niektórych gruntów specjalną strefą ekonomiczną(tj. Dz.U. z 2015 r. poz 1473).

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom działającym na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenach specjalnych stref ekonomicznych (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 465)

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 31 sierpnia2009 r. w sprawie ustalenia planu rozwoju Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (Dz.U.z 2009 r. Nr 158 poz 1254).

pdefek Pobierz plik


 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i rokowań oraz kryteriów oceny zamierzeń co do przedsięwzięć gospodarczych, które mają być podjęte przez przedsiębiorców na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2049).

pdefek Pobierz plik


 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 2 lipca 2009 r. w sprawie powierzenia Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej S.A. udzielania zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz wykonywania kontroli realizacji warunków zezwolenia(tj. Dz.U. z 2009 r. Nr112 poz. 933).

pdefek Pobierz plik


 

Regulamin Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

pdefek Pobierz plik


 

Koncepcja rozwoju specjalnych stref ekonomicznych

pdefek Pobierz plik


 

dokument opublikował: Bronisław Anfolecki (2016.02.16 6:54)
informację wytworzył: Bronisław Anfolecki, 2016.02.16
ostatnia modyfikacja dokumentu: Bronisław Anfolecki (2019.11.06 7:15)< powrót

Udostępnij artykuł

  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • StumbleUpon
  • Add to favorites
  • Email
X

Strona korzysta z plikow cookies w celu realizacji uslug i zgodnie z Polityka plikow Cookies. Mozesz okreslic warunki przechowywania lub dostepu w Twojej przegladarce.